Konferencia Batériové technológie na Slovensku

Vďaka p. Hantákovi zo Slovenskej cestnej spoločnosti sme mali možnosť sa zúčastniť konferencie Batériové technológie na Slovensku, ktorú organizoval 14.3.2024 v Košiciach Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Ďakujeme za možnosť vypočuť si odborníkov v tejto oblasti aj p. riaditeľovi ZSVTS prof  Ing. Dušanovi Petrášovi, PhD.,   (na fotografii s našimi […]

Edukačné podujatie

Dňa 14.11.2023 sa našej škole uskutočnilo edukačné podujatie pre žiakov prvých ročníkov v spolupráci s OR  PZ s npor. Ing. Glovčíkovou  na tému- Psychotropné látky, drogy a drogové závislosti.  Žiaci sa na nej dozvedeli pravdivé  fakty o škodlivosti daných látok, bola im priblížená trestnoprávna zodpovednosť a celá prednáška bola  doplnená zaujímavými ukážkami.

Exkurzia vo firme ERFOLG s.r.o

Exkurzia  vo firme ERFOLG s.r.o Študenti IV.D a IV.P absolvovali 21.11.2023 odbornú exkurziu vo firme ERFOLG s.r.o.  Maturanti sa oboznámili s prostredím firmy, náplňou  práce ich zamestnancov. Veríme, že naša škola  začala úspešnú spoluprácu s touto expandujúcou a úspešnou firmou vo svete špedície, logistiky a dopravy.

Hodina OBN inak

Na SPŠD nám záleží nielen na odbornom, ale aj na všeobecnom vzdelaní našich žiakov. Na hodine občianskej náuky sa žiaci I.T dozvedeli veľa o využití občianskeho práva v každodennom živote v diskusii s advokátkou Mgr. Soňou Jackovou. Teší nás, že naša absolventka sa v novej úlohe rada vrátila na svoju […]

Odborná exkurzia na TUKE

Odborná exkurzia „Prezentácia výsledkov projektu NITRO Clubs EU“   Kde?                 Univerzitná knižnica TUKE Kedy?               13.6.2023 Kto?                  III.E trieda + Ing. Horniaková + Ing. Tokárčiková   Program: ·         Ukážka Arduino robota ·         Ukážka inteligencie robota pre sledovanie čiary, vyhnutie sa prekážke, riešenie labyrintu […]

ŠKODA auto EDU. LAB

Aj naši žiaci sa zaujímajú o moderné technológie. Práve preto II.T trieda navštívila s Ing. Badurovou mobilné laboratórium spoločnosti Škoda auto. Žiaci sa oboznámili s modernými technológiami robotiky, umelou inteligenciou, 3D tlačou a virtuálnou realitou v automobilovom priemysle.

Preventívne prednášky

V spolupráci s Oddelením prevencie kriminality sme zorganizovali prednášky pre žiakov prvých ročníkov na témy- Šikana, kyberšikana a Nenávistné prejavy.  Sú to nežiadúce javy, s ktorými sa často stretávame v spoločnosti, a tak je nutné vedieť, ako sa proti nim brániť. Ďakujeme pani JUDr. Kataríne Frimerovej a Mgr. Bc.  Nikole Šimčovej  za […]

Exkurzia vo firme DeutchMann

Počas prijímacích skúšok (4. 5. 2023) naši maturanti zo IV.D  vycestovali do Trebišova na akciu „LOS MATURANTOS  SPSD KE“, ktorú organizujú v zasielateľskej firme DeutschMann. Maturanti sa oboznámili s prostredím firmy, náplňou práce ich zamestnancov a zasúťažili si o krásne ceny. Tešíme sa na ďalšiu akciu, […]

Exkurzia v Rušňovom depe

Ďalšia skvelá exkurzia v depe. Návštívili sme servisné haly pre elektrickú a dieselovú trakciu, kde sme videli mnoho zaujímavých rušňov a prístrojov na ich údržbu. Za sprevádzanie a odborný výklad počas exkurzie ďakujeme vedúcemu pracoviska RD Košice p. Ing. Miroslavovi Belayovi.

Exkurzia v závode KIA

Žiaci II. T triedy sa v mesiaci apríl boli pozrieť priamo na konštrukciu a montáž automobilov v závode KIA v Tepličke nad Váhom. Dozvedeli sa mnoho nových a zaujímavých vecí ohľadom montáže automobilov.

Exkurzia – PPS Čierna nad Tisou a TKD Dobrá

Dňa 18. apríla sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie v PPS Čierna  nad Tisou a v TKD  Dobrá. Veľká vďaka patrí spoločnosti  Bulk Transshipment Slovakia, a.s., ktorá nám umožnila návštevu jednotlivých prekládkových komplexov  a priblížila nám systém vykládky a nakládky nákladných vozňov. Poďakovanie patrí taktiež aj pánovi […]

Správna životospráva

Správna životospráva Správna životospráva je základ pevného  zdravia. V spolupráci s RÚVZ sme zorganizovali prednášku o správnom stravovaní.  Ponúkame malú ukážku.

Prednášky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry – SIEA

Žiaci  II.T, III.T, III.E sa zúčastnili na prednáške Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry-SIEA-projekt Žiť energiou na tému Vodík v doprave a žiaci I.E prednášky na tému Šetrenie energiou v domácnosti.   Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií a poznatkov na dané témy.     Konzultantke Slávke a Nike […]

Deň bez tabaku

Deň bez tabaku Pri príležitosti blížiaceho sa Dňa bez tabaku sa na našej škole uskutočnilo v spolupráci s RÚVZ edukačné podujatie o škodlivosti tabaku. Podujatie začalo výkladom s besedou, kde si žiaci mohli vypočuť prednášku na tému primárna prevencia tabakizmu. V druhej časti si mali možnosť dobrovoľne […]

vývoj automobilov

Vývoj automobilov

V mesiaci október sa žiaci III. T triedy zúčastnili s Ing. Badurovou workshopu Vývoj automobilov. Na tomto podujatí sa dozvedeli od doc. Fabiána z TUKE mnoho zaujímavých informácií ohľadom konštrukcie a samotného návrhu automobilu. Mali možnosť vidieť, ako taký vývoj automobilu prebieha v reálnej praxi. […]

výstava robotov

Výstava robotov

8.októbra časť žiakov III. T triedy s Ing. Badurovou navštívili výstavu robotov. Nakoľko vo svojom odbore majú prehľad o technológiách , spracovaní kovov, zaujímajú sa o konštrukciu jednotlivých celkov, práve táto výstava ich zaujala. Mohli si pozrieť ako jednotlivé súčiastky do seba zapadajú a dokážu […]

red bull pit chalange day

RED BULL PIT STOP CHALLENGE

Dňa 13. júna 2021 sa v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM v Košiciach organizovalo podujatie Red Bull Pit Stop Challenge Live. Samozrejme na tomto podujatí nemohli chýbať ani naši žiaci odboru technika a prevádzka dopravy s Ing. Badurovou, kde si mohli vyskúšať vymeniť kolesá na reálnom […]