Zber starých mobilov

Opäť je tu zberová súťaž SMS – STARÝ MOBIL SEM V rámci programu RECYKLOHRY, ktorého členom je aj naša škola, prebieha ako už každoročne v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko súťaž v zbere starých mobilov.   Trieda, alebo jednotlivci, ktorí donesú najviac starých mobilov budú odmenení !!!   […]

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

Medzinárodnám cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V […]

Deň zdravia

 Dňa 21. 09. 2022 KSK organizoval akciu s názvom ,,Deň zdravia“, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Počas akcie darovalo krv aj 11 žiakov z našej školy a to z IV.PA a IV.D triedy.   Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Triedne aktívy Združenia rodičov školy

Vážení rodičia, dňa 07.09.2022 o 16.30 hod. sa uskutočnia triedne aktívy Združenia rodičov školy. Rodičia žiakov z jednotlivých tried budú mať stretnutie s triednym učiteľom vo svojej kmeňovej triede. Stretnutie zástupcov rodičov jednotlivých tried sa uskutoční 07.09.2022 o 16.00 hod. v zborovni školy.   ​​​​​​Tešíme […]

Informácie k začiatku školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. septembra 2022 o 9:00 na školskom dvore. Žiaci I. ročníka sú povinní doniesť potvrdenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom. Tlačivo na stiahnutie tu: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf Žiaci II. až IV. ročníka potvrdenie o bezpríznakovosti odovzdajú elektronicky cez edupage najneskôr do 4. 9. […]

Príhovor predsedu KSK ku koncu šk. roka

Vážení učitelia, milí žiaci, ktosi raz povedal, že na to, aby sme pocítili radosť z víťazstva, musíme vedieť prijať výzvy. A vám ich uplynulý školský rok opäť nadelil štedro. Škola nie je len o rozvíjaní zvedavosti a získavaní nových poznatkov, ale aj o vytváraní vzťahov a kamarátstiev, čo bolo počas pandémie pre […]

ZBER použitých batérii

ZBER POUŽITÝCH BATÉRIÍ S RECYKLOHRAMI Vyzývame žiakov a učiteľov našej školy, ktorí zbierali doma použité batérie, aby to čo vyzbierali doniesli do 20.6. do kabinetu      č. 205 Ing. Erikovi Lazárovi a zapojili sa tak do zbierky s RECYKLOHRAMI. Trieda alebo jednotlivci, ktorí donesú najviac batérií budú odmenení !!! […]

Prispeli k Dobrovoľníckej činnosti

Dňa 27.5.2022 sa žiaci prvého ročníka venovali dobrovoľníckej činnosti. Pomáhali sme Správe mestskej zelene pri revitalizácii detských ihrísk na ulici Slovenskej jednoty a Haviarskej. Ďakujeme našim žiakom. K tomu, aby boli krajšie detské ihriská v Košiciach prispeli aj naši žiaci. Ako dobrovoľníci s radosťou priložili […]

POĎAKOVANIE za zbierku pre útulok Malá FARMA

POĎAKOVANIE                                                       Chceme sa poďakovať každému žiakovi, učiteľovi a ostatným zamestnancom školy, ktorí sa zapojili do zbierky pre útulok            Malá FARMA v Košiciach a pomohli tak opusteným hlavne psíkom a mačičkám, ktorí tu čakajú na svoju druhú šancu a lepší domov. ĎAKUJEME!

VOĽBY DO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

VOĽBY DO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU Rada školy vyhlasuje voľby do Školského parlamentuTermín : 12. máj 2022 so začiatkom o 08:45 hodine.Žiadosť o prijatie do Školského parlamentu podávajú uchádzači o členstvo – podľa prílohy správy na edupage, predsedníčke Rady školy Ing. Kentošovej elektronicky prostredníctvom edupage, alebo osobne […]

ŽUPNÉ DNI KOŠICKÉHO KRAJA

  Zažite svoj kraj na vlastnej koži. Vyberte si z bohatého programu Župných dní. Spoznajte rozmanitosť kraja cez kultúrne zážitky, zábavu, gastronómiu, ale aj remeselnú výrobu. Viac informácii na: https://www.zupnednikosickehokraja.sk

Tvorivá výzva!

Tvorivá výzva! Dopraváčky a dopraváci! Máte tvorivého literárneho ducha? A nikto o ňom ešte nevie? PK SJL vyhlasuje pre vás školskú literárnu súťaž v poézii a próze, ktorá vám má poskytnúť možnosť poodhaliť svoje vnútro a podeliť sa s nami o svoje zážitky, ktoré sú spojené so zimnými prázdninami. Najpútavejšie práce budú odmenené! […]

súťaž

Termíny súťaži na školský rok 2021/2022

Stredoškolské súťaže v školskom roku 2021/2022 Ponúkame informácie o možnostiach na zapojenie sa študentov SPŠ dopravnej v Košiciach do odborných súťaží. Aby ste sa vedeli pripraviť aj termínovo zverejňujeme ich predbežné termíny, ktoré môžu byť upravené organizátormi podľa pandemickej situácie. 1.Celoročná súťaž organizovaná SOS electronic September 2021 Čo […]

výkričník

Oznam pre návštevníkov

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho […]

vrchnáčiky

Zber vrchnáčikov a batérií

Zber vrchnáčikov a starých batérií   Vyzývame žiakov a učiteľov našej školy, ktorí aj počas dištančného vzdelávania, zapríčineného pandémiou infekčného ochorenia COVID-19 zbierali doma použité batérie alebo vrchnáčiky, aby to čo vyzbierali doniesli   do 22.6. do kabinetu č.205     Ing. Erikovi Lazárovi a zapojili sa […]