Tuning môjho obľúbeného auta

Aj v tomto namáhavom študijnom období naši žiaci nelenia a zapájajú sa do rôznych online súťaží. Žiaci I. P , III. T, III.P a IV. T triedy sa zapojili do školskej online súťaže „Tuning môjho obľúbeného auta“. Súťaž bola ukončená 7.decembra  2020. Zo všetkých prác bolo naozaj ťažké […]

Mladý elektronik, vyhodnotenie

CELOSLOVENSKÁ súťaž mladých elektronikov 2020, sa v tomto roku uskutočnila dištančnou formou. Naši dvaja druháci nás úspešne reprezentovali aj napriek ťažkým podmienkam, kde v domácom prostredí museli vyhotoviť celý funkčný elektronický obvod. Z celkového počtu 43 účastníkov sa Tomáš Hegedüs umiestnil na peknom 14. mieste […]

Veľký úspech SPŠD

Naši reprezentanti Slavomír Slezák IV.E, so spoluautorom Michalom Kišeľákom z Evanjelického gymnázia J.A.Komenského získali ako víťazi jednu zo šiestich hlavných cien na FVaT Amavet a to postup na celosvetovú súťaž Vernadsky National Contest, Moskva, Rusko. Vzorne nás reprezentoval aj Daniel Antalík, III.E Sme hrdí na […]

Mladý elektronik

Naši dvaja druháci sa zúčastnia online súťaže Mladých elektronikov dňa 30. 11. 2020  pod vedením pani učiteľky Ing. H. Horniakovej. Súťažiacim Tomášovi Hegedüšovi a Jakubovi Lukáčovi z II. E triedy držíme palce! Aj ďalších žiakov potrebujeme na reprezentáciu školy dištančne. Ceníme si výkony všetkých našich študentov.

ZENIT

Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike sa uskutočnilo dištančne 24. 11. 2020. Náš učiteľ Ing. J. Knutelský objavil zručnosť, elán, nápaditosť, invenciu a tvorivosť u žiakov IV. E a II. E triedy. Adam Božek, Jozef Znak, Tomáš Hegedüs a Jakub Lukáč, úspešne reprezentovali našu školu.

Finančná olympiáda

Záujem našich žiakov o finančnú olympiádu organizovanú Nadáciou Partners bol veľký. Na olympiáde sa zúčastnilo 103 študentov. Finančno-vedomostná súťaž pozostáva z troch kôl. V novembri 2020 absolvovali účastníci 1. kolo online testu, v ktorom si overili svoje vedomosti z finančnej gramotnosti. Zároveň boli zaradení do […]

Technická myšlienka roka

Technická myšlienka roka TMR 2019 Aj v roku 2019 sme sa zúčastnili Technickej myšlienky roka 2019, kde za našu školu svoje výrobky predviedli naši študenti Patrik Rožnovjak a Tomáš Onuško. 24. apríla 2019 sa na Žilinskej univerzite uskutočnilo finálové kolo súťaže Technická myšlienka roka. Práce do tohto […]

Turnaj mladých fyzikov

Turnaj mladých fyzikov 2019 Šiesti žiaci II. E triedy Michal Oráč, Peter Miškovič, Branislav Olekšák, Matej Štelbaský, Slavomír Slezák a Jozef Znak  reprezentovali našu školu na Turnaji mladých fyzikov, ktorý organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Absolvovali sústredenie v Bratislave, riešili 17 zadaných úloh a […]

Pohár silnoprúdara

Pohár silnoprúdara 2019 Dňa 27. 02. 2019 sa naši dvaja žiaci zúčastnili súťaže o putovný pohár riaditeľa SOŠ Košice Šaca. Úspešne nás reprezentovali Jozef Ryška a Peter Schuster z III. E. Ich úlohou bola montáž stýkačovej reverzácie trojfázového asynchrónneho elektromotora so signalizáciou a s ovládaním tlačidlami z dvoch nezávislých miest.

ENERSOL

ENERSOL 2019 Žiaci našej školy sa zúčastnili krajského kola súťaže Enersol – SK, ktoré sa konalo 22. 03. 2019 na CVČ – RCM v Košiciach. Našu školu reprezentovalo šesť prác študentov: Jerguš Ševec (III. E), Gabriela Klimová (IV. P), Karol Kigler, Oliver Vaško a Martin Janitor (IV. E), Matej Štelbaský, […]

AVAMET

Festival vedy a techniky AMAVET 2019 Dňa 18. 10. 2019 sa v Prešove konalo krajské kolo súťažnej prehliadky AMAVET žiakov základných a stredných škôl Košického a Prešovského kraja. SPŠ dopravnú vzorne reprezentovalo 19 študentov s 11 projektmi z oblasti elektrotechniky a mechaniky, energie a transportu i environmentálnych vied. V celoslovenskom kole v Bratislave v dňoch 06. – […]

Robotický beattle

Robotický Battle 2019 Dňa 03. 06. 2019 sa zúčastnili žiaci II. E Adam Božek, Slavomír Slezák a Dominik Guľaša – Team dopravák – súťaže Robotický Battle v kategórii Racing organizovanej Gymnáziom Alejová a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach. V súťaži sme obsadili 8. miesto z 51 súťažiacich. 2018 Dňa 04. […]