VOĽBY DO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

VOĽBY DO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU Rada školy vyhlasuje voľby do Školského parlamentuTermín : 12. máj 2022 so začiatkom o 08:45 hodine.Žiadosť o prijatie do Školského parlamentu podávajú uchádzači o členstvo – podľa prílohy správy na edupage, predsedníčke Rady školy Ing. Kentošovej elektronicky prostredníctvom edupage, alebo osobne […]

Výsledky súťaže „EXPERT geniality show“

Výsledky súťaže „EXPERT  geniality show“ V tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show, v ktorej dosiahli pekné výsledky. 1. miesto – Kristián Cichý  (II.E)                     – získava celkový titul TOP EXPERT                     – získava titul EXPERT v kategórii „Od Dunaja  k Tatrám“ 2. miesto […]

Celoslovenské kolo SOČ

Celoslovenské kolo SOČ sa konalo v dňoch 27. až 29. 4. 2022 na SOŠ ekonomiky, hotelierstva služieb Jána Andraščíka v Bardejove.     Našu školu úspešne reprezentoval  Timotej Šulík zo IV.E

Súťaž „Zelený Andel“

5. ročníka celoslovenskej súťaže na udelenie ceny   „Zelený Andel„   za najlepší projekt v oblasti Ochrana aobnova životného prostredia sa zúčastnilo 10 projektov a 13 žiakov