Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole nákupom dataprojektorov a iného vybavenia
 • kultúrne aktivity a súťaže pre žiakov
 • ocenenie žiakov za výsledky v prospechu, dochádzke

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.   

 

Budete potrebovať:

pocitac-kniha
 1. Údaje:

Obchodné meno alebo názov:

Združenie rodičov pri Strednej priemyselnej škole dopravnej na Hlavnej ul. č.113 v  Košiciach

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Košice, 040 01, Hlavná 113

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

31 962 190

 

 1. Potrebné tlačivá:
 • Potvrdenie o zaplatení dane (vystaví zamestnávateľ po ročnom zúčtovaní dane)
 • Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane – nezabudnite podpísať
 • Obidve tlačivá doručte osobne alebo poštou na Daňový úrad (podľa miesta trvalého bydliska) alebo v zalepenej obálke do školy (obálku
  označiť napr. 2%), alebo vhodiť do poštovej schránky, ktorá je umiestnená napravo pri vstupe do budovy z Hlavnej ulice
 • Môžete si stiahnuť predvyplnené tlačivo: