Odovzdanie prác do školského kola – 17. 2. 2023

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

 • potrebuješ výborný nápad a učiteľa – konzultanta.
 • vytvoríš niečo nové alebo vylepšíš niečo, v čom sa dobre vyznáš, čo ťa zaujíma, čomu sa venuješ.
 • práci na SOČ sa venuješ v škole počas vyučovania aj vo svojom voľnom čase.
 • nič nemôžeš stratiť.
 • získaš skúsenosť, sebavedomie, možno aj výhru.
 • naučíš sa prezentovať svoje vedomosti a nápady.
 • SOČ môžeš spracovať ako KOP na MS.

Výsledky práce SOČ sú predkladané v písomnej forme na odborné posúdenie.

Žiak obhajuje výsledky svojej dlhodobej práce na súťažných prehliadkach SOČ.

Tieto sú v celej SR jednotné, viackolové, postupové, riadia sa rovnakými pravidlami a uskutočňujú sa každoročne v 1. polroku príslušného kalendárneho roka.

Ako písať SOČ

SÚŤAŽNÉ ODBORY


SOČ je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí
(prírodovedné, technické, humanitné a spoločenskovedné).

 1. Problematika voľného času
 2. Matematika, fyzika, štatistika
 3. Chémia, potravinárstvo
 4. Biológia
 5. Životné prostredie, geografia, geológia
 6. Zdravotníctvo, farmakológia
 7. Pôdohospodárstvo,  (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
 8. Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
 9.  Strojárstvo, hutníctvo, doprava
 10.  Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový dizajn
 11.  Informatika
 12.  Elektrotechnika a hardware
 13.  História, filozofia, právne vedy
 14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
 15. Ekonomika a riadenie
 16. Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba
 17. Pedagogika, psychológia, sociológia
Aktuálne pokyny ku tohoročnému kolu SOČ nájdete tu: krajské kolo SOČ – aktualizované