Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

 • potrebuješ výborný nápad a učiteľa – konzultanta.
 • vytvoríš niečo nové alebo vylepšíš niečo, v čom sa dobre vyznáš, čo ťa zaujíma, čomu sa venuješ.
 • práci na SOČ sa venuješ v škole počas vyučovania aj vo svojom voľnom čase.
 • nič nemôžeš stratiť.
 • získaš skúsenosť, sebavedomie, možno aj výhru.
 • naučíš sa prezentovať svoje vedomosti a nápady.
 • SOČ môžeš spracovať ako KOP na MS.

Výsledky práce SOČ sú predkladané v písomnej forme na odborné posúdenie.

Žiak obhajuje výsledky svojej dlhodobej práce na súťažných prehliadkach SOČ.

Tieto sú v celej SR jednotné, viackolové, postupové, riadia sa rovnakými pravidlami a uskutočňujú sa každoročne v 1. polroku príslušného kalendárneho roka.

Všetky potrebné informácie sa dozvieš u metodičky SOČ na SPŠD

Ing. Adriana Kentošová, kabinet Elektro, č. 311

Ako písať SOČ
Výsledky školského kola SOČ 2024

SÚŤAŽNÉ ODBORY


SOČ je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí
(prírodovedné, technické, humanitné a spoločenskovedné).

 1. Problematika voľného času
 2. Matematika, fyzika, štatistika
 3. Chémia, potravinárstvo
 4. Biológia
 5. Životné prostredie, geografia, geológia
 6. Zdravotníctvo, farmakológia
 7. Pôdohospodárstvo,  (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
 8. Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
 9.  Strojárstvo, hutníctvo, doprava
 10.  Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový dizajn
 11.  Informatika
 12.  Elektrotechnika a hardware
 13.  História, filozofia, právne vedy
 14. Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
 15. Ekonomika a riadenie
 16. Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba
 17. Pedagogika, psychológia, sociológia
Aktuálne pokyny ku tohoročnému kolu SOČ nájdete tu: organizačno-technické pokyny