Dobrovoľníctvo na SPŠD

Dobrovoľnícka činnosť je motivovaná slobodnou voľou človeka. Jednotlivec sa do nej zapája dobrovoľne bez nátlaku. Jej cieľom je prospech zraniteľných skupín obyvateľstva. Nie je to činnosť ani aktivita motivovaná materiálnym alebo finančným ziskom pre dobrovoľníka. O to viac si vážime všetkých dobrovoľníkov na SPŠD.

Naši „dopraváci“ sa počas celej existencie SPŠD ukázali, ako životaschopní mladí ľudia, ktorí cítia v sebe zodpovednosť a túžbu napĺňať motto a poslanie dobrovoľníctva.

Hlavným cieľom je spolupráca s mimovládnymi organizáciami:

  • pomáhame rodinám v kríze, podporujeme deti žijúce v detských domovoch, spolupracujeme s nadáciou ÚSMEV AKO DAR

 

  • podporujeme onkologických pacientov a ich rodiny, spolupracujeme s LIGOU PROTI RAKOVINE

 

  • Spolupracujeme s ČK, organizujeme mobilné odbery krvi

 

  • pomáhame zlepšiť starostlivosť o ľudí s duševnou poruchou, spolupracujeme s LIGOU ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE SR

 

  • pomáhame zabezpečiť pitnú vodu pre deti v Zimbabve, spolupracujeme s UNICEFOM
  • pomáhame matkám, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácií, spolupracujeme so SLOVENSKOU KATOLÍCKOU CHARITOU atď.
logá

Každoročne sa do aktivít na podporu zraniteľných skupín obyvateľstva zapojí približne 150 našich žiakov, na čo sme právom hrdí.

 Máme veľa plánov nie len pokračovať v dobre fungujúcich projektoch, ale ich i naďalej rozvíjať, zlepšovať a rozširovať.

 Chceme pokračovať v našej práci, lebo sme presvedčení, že naši žiaci účinne pomáhajú už viac ako 50 rokov.

Vrchnáčikový príbeh, ktorý žijeme!

Milióny?

            ÁNO,  v podobe vrchnáčikov z pet fliaš, ktoré pomáhajú Timotejkovi, ktorý nemal to šťastie byť zdravý.

Učitelia, žiaci zbierajú vrchnáčiky, aby tak prispeli a uľahčili život postihnutému chlapcovi

Naša pomoc je smerovaná aj pre štvornohých priateľov človeka

  • Nevedia si o ňu požiadať, ale to neznamená, že ju nepotrebuj
  • Aj tu sme nápomocní 

MMM a naša škola

Medzinárodný maratón mieru (MMM) v Košiciach alebo košický maratón je najstarší maratón v Európe a tretí najstarší na svete. Prvý raz sa bežal v roku 1924.

Každoročne zapája maratón v Košiciach do činnosti stovky organizátorov a dobrovoľníkov, ktorí
na rôznych úsekoch zabezpečujú jeho priebeh  a  SPŠD v Košiciach, jej žiaci a učitelia sú stále pri tom.

Každý rok prinášame všetkým jedinečnú príležitosť zapojiť sa do programu MMM.

Pomáhame organizovať občerstvovaciu a osviežovaciu stanicu pri našej škole, resp. na Námestí Maratónu mieru.

Pri takýchto enormných počtoch štartujúcich sa musíme dobre oháňať, ale naši žiaci túto činnosť vykonávajú zodpovedne už druhé desaťročie, za čo sa im vždy dostalo úprimné poďakovanie od organizátora MMM.

MMM2
príprava občerstvenia
MMM5
naši žiaci