Zriaďovateľom Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach je Košický samosprávny kraj.

Úrad KSK a Odbor školstva

  • pre žiakov našej školy zabezpečuje rozvoj vedomostných a športových súťaží i voľnočasových aktivít;
  • vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie pre našich nadaných a talentovaných žiakov a nezabúda ani na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami.

Odbor školstva KSK vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania na SPŠ dopravnej v Košiciach.