Školská psychologička

Mgr. Daniela Rozkošová

 

Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť v čase od 8:00- 15:00

 

Kontakty: e-mail: daniela.rozkosova@gmail.com

                  tel:   055/727 70 24

                  miestnosť:  119 – prízemie      

logo inkluzívny tím

Mojou úlohou na škole je:

  • pracovať so žiakmi,  rodičmi, učiteľmi, teda celým systémom školy, či už individuálne alebo skupinovo podľa požiadaviek
  • pomôcť pri vytváraní a podpore priateľských vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi
  • viesť žiakov k vzájomnej spolupráci, pomoci a akceptácii

Ponúkam psychologické poradenstvo v oblasti:

  • problémov v učení (problémy s pozornosťou, pamäťou)
  • všeobecného neprospechu
  • pri problémoch adaptácie do nového kolektívu (teambuilding)
  • zvládania stresových/záťažových situácií v škole, ako aj v rodine