Školská psychologička

Mgr. Barbara Kokorďáková

 

Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť v PO – UT v čase od 8:00- 15:00

                                                                            alebo v ST v čase od 8:00 – 11:00


Kontakty: e-mail: psycholog@spsdopravnake.sk

                  tel:   055/727 70 24

                  miestnosť:  119 – prízemie      

logo inkluzívny tím

Mojou úlohou na škole je:

  • pracovať so žiakmi,  rodičmi, učiteľmi, teda celým systémom školy, či už individuálne alebo skupinovo podľa požiadaviek
  • pomôcť pri vytváraní a podpore priateľských vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi
  • viesť žiakov k vzájomnej spolupráci, pomoci a akceptácii

Ponúkam psychologické poradenstvo v oblasti:

  • problémov v učení (problémy s pozornosťou, pamäťou)
  • všeobecného neprospechu
  • pri problémoch adaptácie do nového kolektívu (teambuilding)
  • zvládania stresových/záťažových situácií v škole, ako aj v rodine