Kontaktujte nás

 

Stredná priemyselná škola dopravná

055/727 70 11

 spsdke@spsdopravnake.sk

     www.spsdopravnake.sk

Ing. Martin Hospodár

riaditeľ školy

  055/727 70 22

riaditel@spsdopravnake.sk

 
Mgr. Marcela Podolinská

zástupkyňa pre všeobecnovzdelávacie predmety

  055/727 70 12

 zastupca1@spsdopravnake.sk

 
Mgr. Zuzana Hovancová

zástupkyňa pre odborné predmety

  055/727 70 13

zastupca2@spsdopravnake.sk

 
Emília Bartová

sekretariát

055/727 70 11

 spsdke@spsdopravnake.sk

Mgr. Martina Adamčíková

učiteľka anglického jazyka
055/727 70 31

martina.adamcikova@spsdopravnake.sk

 
Ing. Slávka Adzimová

učiteľka anglického jazyka
055/727 70 31
slavka.adzimova@spsdopravnake.sk

 
Ing. Andrea Badurová

učiteľka odborných predmetov
055/727 70 25
andrea.badurova@spsdopravnake.sk

 
PhDr. Henrieta Begová

učiteľka jazykov
055/727 70 31
henrieta.begova@spsdopravnake.sk

 
Ing. Marcel Celec

učiteľ odborných predmetov
055/727 70 18
marcel.celec@spsdopravnake.sk

 
Ing. Ladislav Dorčák

učiteľ informatiky
055/727 70 20

  ladislav.dorcak@spsdopravnake.sk


Ing. Miriam Durná

učiteľka odborných predmetov
055/727 70 23
miriam.durna@spsdopravnake.sk

 
Ing. Jozef Eliaš

učiteľ odborných predmetov
055/727 70 41
jozef.elias@spsdopravnake.sk

 
Ing. Martin Frankovič. PhD.

učiteľ odborných predmetov
055/727 70 18
martin.frankovic@spsdopravnake.sk

 
Ing. Ivan Gaľa

učiteľ odborných predmetov
055/727 70 41
ivan.gala@spsdopravnake.sk

 
Mgr. Anna Gerdová

učiteľka matematiky a fyziky
055/727 70 19
anna.gerdova@spsdopravnake.sk

 
Ing. Anabela Grešová

učiteľka odborných predmetov
055/727 70 21
anabela.gresova@spsdopravnake.sk

 
Mgr. Tamara Hézselyová

učiteľka anglického jazyka
055/727 70 31
tamara.hezselyova@spsdopravnake.sk

 
Ing. Ján Holečko

učiteľ odborných predmetov
055/727 70 30
jan.holecko@spsdopravnake.sk

 
Ing. Henrieta Horniaková

učiteľka odborných predmetov
055/727 70 30
henrieta.horniakova@spsdopravnake.sk

 
Mgr. Anna Kaľavská

učiteľka slovenského jazyka
055/727 70 17
anna.kalavska@spsdopravnake.sk

 
Ing. Adriana Kentošová

učiteľka odborných predmetov
055/727 70 30
adriana.kentosova@spsdopravnake.sk

 
Mgr. Jozef Kičura

učiteľ spoločenskovedných predmetov
055/727 70 31
jozef.kicura@spsdopravnake.sk

 
Ing. Ján Knutelský

učiteľ odborných predmetov
055/727 70 30
jan.knutelsky@spsdopravnake.sk

 
Ing. Vladimír Kožár

učiteľ odborných predmetov
055/727 70 18
vladimir.kozar@spsdopravnake.sk

 
Mgr. Zdenka Kramarčíková

učiteľka matematiky a fyziky
055/727 70 19
zdenka.kramarcikova@spsdopravnake.sk

 
Mgr. Iveta Kurillová

učiteľka anglického jazyka
055/727 70 31
iveta.kurillova@spsdopravnake.sk

 
Ing. Erik Lazár

učiteľ odborných predmetov
055/727 70 25
erik.lazar@spsdopravnake.sk

 
Ing. Miroslav Lazár

učiteľ odborných predmetov
055/727 70 25
miroslav.lazar@spsdopravnake.sk

 
Mgr. Jana Lengyelová

učiteľka slovenského jazyka
055/727 70 17
jana.lengyelova@spsdopravnake.sk

 
Ing. Ján Lipták

učiteľ odborných predmetov
055/727 70 47
jan.liptak@spsdopravnake.sk

 
Mgr. Katarína Niedelová

učiteľka matematiky a informatiky
055/727 70 19
katarina.niedelova@spsdopravnake.sk

 
PaedDr. Jana Nyárádyová

učiteľka telesnej výchovy
055/727 70 34
jana.nyaradyova@spsdopravnake.sk

 
Ing. Peter Parimucha PhD.

učiteľ odborných predmetov
055/727 70 25
peter.parimucha@spsdopravnake.sk

 
Ing. Tibor Porubän

učiteľ odborných predmetov
055/727 70 30
tibor.poruban@spsdopravnake.sk


Mgr. Nataša Salaková

učiteľka informatiky a matematiky
055/727 70 20
natasa.salakova@spsdopravnake.sk

 
Mgr. Tomáš Slicho

učiteľ telesnej výchovy
055/727 70 34
tomas.slicho@spsdopravnake.sk


Mgr. Jaroslava Szabariová

učiteľka slovenského jazyka
055/727 70 17
jaroslava.szabariova@spsdopravnake.sk

 
Ing. Henrieta Šaššáková

učiteľka odborných predmetov
055/727 70 21
henrieta.sassakova@spsdopravnake.sk

 
Ing. Magdaléna Timková

učiteľka odborných predmetov
055/727 70 25
magdalena.timkova@spsdopravnake.sk

 
Ing. Marianna Tokárčiková

učiteľka odborných predmetov
055/727 70 30
marianna.tokarcikova@spsdopravnake.sk

 
Milan Turoň

učiteľ praxe
055/727 70 41
milan.turon@spsdopravnake.sk

 
Ing. Martina Veľasová

učiteľka odborných predmetov
055/727 70 18
martina.velasova@spsdopravnake.sk

Mgr. Tamara Hézselyová

výchovná poradkyňa

055/727 70 24

tamara.hezselyova@spsdopravnake.sk

Mgr. Barbara Kokorďáková

školský psychológ
055/727 70 24

 psycholog@spsdopravnake.sk

Mgr. Ivan Daňko

špeciálny pedagóg
055/727 70 23

 spec.pedagog@spsdopravnake.sk

Iveta Hintošová

vedúca školskej jedálne

  055/622 18 90

      055/727 70 42

      055/727 70 43

jedalen@spsdopravnake.sk

055/727 70 33

Adresa