Školský rok 2020/2021

Začiatok školského roka: 1. septembra 2020

Začiatok vyučovania: streda 2. septembra 2020

Koniec vyučovania v 1. polroku: 29. januára 2021

Začiatok vyučovania v 2. polroku: pondelok 1. februára 2021

Koniec vyučovania v 2. polroku a koniec školského roka: 30. júna 2021

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Klasifikačné porady

Termín

Druh porady

Program

10. november 2020

klasifikačná

hodnotenie výsledkov za 1. štvrťrok

28. január 2021

klasifikačná

hodnotenie výsledkov za 1. polrok

7. apríl 2021

klasifikačná

hodnotenie výsledkov za 3. štvrťrok

06. máj 2021

klasifikačná

hodnotenie výsledkov žiakov 4. roč. za 2. polrok

24. jún 2021

klasifikačná

hodnotenie výsledkov za 2. polrok

Maturitné skúšky

 • prihlášky žiakov na MS: 30. 09. 2020
Externá časť MS – ZRUŠENÁ
  • EČ a PFIČ zo SJL: utorok 16. marca 2021 presun na začiatok apríla
 • a PFIČ z ANJ: streda 17. marca 2021 presun na začiatok apríla
 • EČ z MAT: štvrtok 18. marca 2021

Náhradný termín EČ a PFIČ

  • zo SJL a z CUJ: 8. – 13. apríla 2021

 

Interná časť MS
  • PČOZ: 10. – 14. mája 2021

 

 • ÚFIČ: 24. – 28. mája 2021

Prevádzková prax žiakov

 • 17. – 28. mája 2021

Prijímacie skúšky

 • termín: 03. mája 2021
 • termín: 10. mája 2021
 • 2. kolo: 22. júna 2021

INÉ TERMÍNY

 • Rodičovské združenie: október 2020 a marec 2021
 • Deň otvorených dverí: 10. 12. 2020 a  19. 02. 2021
 • Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník: 07. 09. 2020 – 09. 09. 2020
 • Aktivity pre žiakov 1. ročníka: od 24. 05. – 28. 05. 2021
 • Lyžiarsky výcvik (1. ročník): február 2021
 • Rozlúčka so štvrtákmi: 14. 05. 2021
 • Školské výlety: 25. 06. – 29. 06. 2021

PRÁZDNINY

 • Jesenné prázdniny : piatok 30. októbra a pondelok 2. novembra 2020 (4 voľné dni vrátane víkendu) Začiatok vyučovania: utorok 03. 11. 2020
 • Mimoriadne prázdniny : piatok 6. novembra a pondelok 9. novembra 2020 (4 voľné dni vrátane víkendu) Začiatok vyučovania: utorok 10. 11. 2020 utorok
 • Vianočné prázdniny : pondelok 21. decembra 2020 – piatok 8. januára 2021 (23 dní vrátane víkendov) Návrat do školy: pondelok 11. 01. 2021
 • Polročné prázdniny : pondelok 1. februára 2021 (1 deň) Začiatok vyučovania: utorok 02. 02. 2021
 • Jarné prázdniny pre Košický kraj : pondelok 22. februára – piatok 26. februára 2021 (1 týždeň) Začiatok vyučovania: pondelok 01. 03. 2021
 • Veľkonočné prázdniny : štvrtok 1. apríla – utorok 6. apríla 2021 (Do školy sa nepôjde 6 dní.) Začiatok vyučovania: streda 07. 04. 2021
 • Letné prázdniny : začnú vo štvrtok 1. júla a skončia v utorok 31. augusta 2021 (2 mesiace).

Zvonenie

Vyučovacia

hodina

Začiatok a koniec

vyučovacej hodiny

Trvanie prestávky

(v min)

  0.

  7:00 –   7:45

5

  1.

  7:50 –   8:35

10

  2.

  8:45 –   9:30

10

  3.

  9:40 – 10:25

20

  4.

10:45 – 11:30

10

  5.

11:40 – 12:25

10

  6.

12:35 – 13:20

5

  7.

13:25 – 14:10

10

  8.

14:20 – 15:05

10

  9.

15:15 – 16:00

5

10.

16:05 – 16:50