Školský rok 2021/2022

Začiatok školského roka: 1. septembra 2021

Začiatok vyučovania: streda 2. septembra 2022

Koniec vyučovania v 1. polroku: 31. januára 2022

Začiatok vyučovania v 2. polroku: pondelok 1. februára 2022

Koniec vyučovania v 2. polroku a koniec školského roka: 30. júna 2022

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Klasifikačné porady

Termín

Druh porady

Program

09. november 2021

klasifikačná

hodnotenie výsledkov za 1. štvrťrok

27. január 2022

klasifikačná

hodnotenie výsledkov za 1. polrok

05. apríl 2022

klasifikačná

hodnotenie výsledkov za 3. štvrťrok

17. máj 2022

klasifikačná

hodnotenie výsledkov žiakov 4. roč. za 2. polrok

27. jún 2022

klasifikačná

hodnotenie výsledkov za 2. polrok

Maturitné skúšky

 • prihlášky žiakov na MS: 30. 09. 2021
Externá časť MS
 • EČ a PFIČ zo SJL: utorok 15. marca 2022
 • EČ a PFIČ z ANJ: streda 16. marca 2022 
 • EČ z MAT: štvrtok 17. marca 2022

Náhradný termín EČ a PFIČ

 • zo SJL a z CUJ: 5. – 8. apríla 2022
Interná časť MS
 • PČOZ: 16. – 19. mája 2022
 • ÚFIČ: 30. mája – 03. júna 2022

Prevádzková prax žiakov

 • 23. máj – 03. jún 2022

Prijímacie skúšky

 • 1. kolo:
  • 02. mája 2022
  • 09. mája 2022
 • 2. kolo:
  • 21.06.2022

INÉ TERMÍNY

 • Rodičovské združenie: september 2021 a marec 2022
 • Deň otvorených dverí: december a február
 • Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník: podľa epidemickej situácie
 • Aktivity pre žiakov 1. ročníka: od 30. 05. – 03. 06. 2022
 • Lyžiarsky výcvik (1. ročník): sa neorganizuje vzhľadom na situáciu
 • Rozlúčka so štvrtákmi: 20. 05. 2022
 • Školské výlety: 28. 06. – 29. 06. 2022

PRÁZDNINY

 • Jesenné prázdniny : štvrtok 28. októbra a piatok 29. októbra 2021 (5 voľných dni vrátane víkendu) Začiatok vyučovania: utorok 02. 11. 2021
 • Vianočné prázdniny : pondelok 20. decembra 2021 – piatok 7. januára 2022 (23 dní vrátane víkendov) Návrat do školy: pondelok 10. 01. 2022
 • Polročné prázdniny : piatok 4. februára 2022 (1 deň) Začiatok vyučovania: utorok 07. 02. 2022
 • Jarné prázdniny pre Košický kraj : pondelok 21. februára – piatok 25. februára 2022 (1 týždeň) Začiatok vyučovania: pondelok 28. 02. 2022
 • Veľkonočné prázdniny : štvrtok 14. apríla – utorok 19. apríla 2022 (Do školy sa nepôjde 6 dní.) Začiatok vyučovania: streda 20. 04. 2022
 • Letné prázdniny : začnú v piatok 1. júla a skončia v utorok 02. septembra 2022 (2 mesiace).

Zvonenie

Vyučovacia

hodina

Začiatok a koniec

vyučovacej hodiny

Trvanie prestávky

(v min)

  0.

  7:00 –   7:45

5

  1.

  7:50 –   8:35

10

  2.

  8:45 –   9:30

10

  3.

  9:40 – 10:25

20

  4.

10:40 – 11:25

10

  5.

11:55– 12:40

10

  6.

12:45 – 13:30

5

  7.

13:35 – 14:20

10

  8.

14:25 – 15:10

10

  9.

15:15 – 16:00

5

10.

16:05 – 16:50