Školský rok 2022/2023

Začiatok školského roka: 1. septembra 2022

Začiatok vyučovania: pondelok 5. septembra 2022

Koniec vyučovania v 1. polroku: 31. januára 2023

Začiatok vyučovania v 2. polroku: streda 1. februára 2023

Koniec vyučovania v 2. polroku a koniec školského roka: 30. júna 2023

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Klasifikačné porady

Termín

Druh porady

Program

15. november 2022

klasifikačná

hodnotenie výsledkov za 1. štvrťrok

26. január 2023

klasifikačná

hodnotenie výsledkov za 1. polrok

04. apríl 2023

klasifikačná

hodnotenie výsledkov za 3. štvrťrok

16. máj 2023

klasifikačná

hodnotenie výsledkov žiakov 4. roč. za 2. polrok

26. jún 2023

klasifikačná

hodnotenie výsledkov za 2. polrok

 

Maturitné skúšky

 • prihlášky žiakov na MS: 30. 09. 2022
Externá časť MS
 • EČ a PFIČ zo SJL: utorok 14. marca 2023
 • EČ a PFIČ z ANJ: streda 15. marca 2023 
 • EČ z MAT: štvrtok 16. marca 2023

Náhradný termín EČ a PFIČ

 • zo SJL a z CUJ: 03. – 05. apríla 2023 a 12. apríla 2023
Interná časť MS
 • PČOZ: 15. – 19. mája 2023
 • ÚFIČ: 29. mája – 02. júna 2023

Prevádzková prax žiakov

 • 22. mája – 02. júna 2023

Prijímacie skúšky

1. kolo:

 • 1. termín: 04. mája 2023
 • 2. termín: 09. mája 2023

2. kolo:

 • 20. júna 2023

INÉ TERMÍNY

 • Rodičovské združenie: 07. september 2022 a marec 2023
 • Deň otvorených dverí: 08. december 2022 a 21. február 2023
 • Kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročník: 06. – 08. 09. 2022
 • Aktivity pre žiakov 1. ročníka: od 22. 05. – 02. 06. 2023
 • Lyžiarsky výcvik (1. ročník): 13. február 2023 
 • Rozlúčka so štvrtákmi: 19. 05. 2023
 • Školské výlety: 27. 06. – 29. 06. 2023

PRÁZDNINY

 • Jesenné prázdniny : piatok 28. októbra a pondelok 31. októbra 2022 (4 voľné dni vrátane víkendu) Začiatok vyučovania: streda 02. 11. 2021
 • Vianočné prázdniny : piatok 23. decembra 2022 – piatok 06. januára 2023 (15 dní vrátane víkendov) Návrat do školy: pondelok 09. 01. 2023
 • Jarné prázdniny pre Košický kraj : pondelok 06. marca – piatok 10. marca 2023 (1 týždeň) Začiatok vyučovania: pondelok 13. 03. 2022
 • Veľkonočné prázdniny : štvrtok 06. apríla – utorok 11. apríla 2023 (Do školy sa nepôjde 6 dní.) Začiatok vyučovania: streda 12. 04. 2023
 • Letné prázdniny : začnú v sobota 01. júla a skončia v piatok  01. septembra 2023 (2 mesiace).

Zvonenie

Vyučovacia

hodina

Začiatok a koniec

vyučovacej hodiny

Trvanie prestávky

(v min)

  0.

  7:00 –   7:45

5

  1.

  7:50 –   8:35

10

  2.

  8:45 –   9:30

10

  3.

  9:40 – 10:25

10

  4.

10:35 – 11:20

10

  5.

11:30– 12:15

30

  6.

12:45 – 13:30

5

  7.

13:35 – 14:20

5

  8.

14:25 – 15:10

5

  9.

15:15 – 16:00

5

10.

16:05 – 16:50