Informácie po prijímacom konaní

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené pod kódom žiaka, zaslaným v pozvánke, na výveske školy a internetovej stránke školy, v pondelok 10.5.2021 (teda až po 2.termíne) v popoludňajších hodinách

Najstaršia dopravná škola na Slovensku

 
Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach je najstaršia dopravná priemyselná škola na Slovensku.
 
Od školského roku 1967/1968 až do súčasnosti opustilo jej bránu viac ako 7 500 absolventov denného aj diaľkového štúdia, ktorí našli svoje uplatnenie v rôznych funkciách dopravného sektoru.

Naši partneri