DOPRAVÁCI VO SVETE

Nielen sedením v škole sa dopravák učí. Už niekoľko rokov sa my, dopraváci,  zúčastňujeme v rámci projektov odbornej praxe v zahraničí.  V treťom a štvrtom ročníku majú tí najšikovnejší možnosť ísť na skusy do sveta. 

V rámci projektu Erasmus sme takto spoznali Miláno, Linz i Budapešť.  Okrem práce v rôznych firmách podľa študijného odboru /autoservisy, logistické firmy, dopravné podniky, železničné depo atď/, sme spoznali aj kultúru iných krajín, videli množstvo nádherných pamiatok, čo-to pochytili aj z iných cudzích jazykov. Precvičili sme angličtinu, ktorá je v projektoch hlavným komunikačným jazykom.  Videli sme, že aj Taliani, Rakúšania a Maďari robia chyby a neovládajú angličtinu perfektne, a že to s tými našimi jazykovými zručnosťami nie je také zlé. Naučili sme sa samostatnosti, poradili sme si s problémami, stali sa z nás tímoví hráči. Zistili sme, že dopravák sa vo svete nestratí, a že doprava je všade. Vyskúšali sme všetky spôsoby dopravy, ktorá bola v spomínaných mestách k dispozícii – metro, vlaky, električky, autobusy a v Budapešti dokonca aj detskú železničku a vodnú MHD. Niektorí šťastlivci dokonca navštívili pretekársky okruh v Monze, kde mohli vidieť a počuť hudbu lahodiacu uchu dopraváka – hukot formúl.

Krédom našej školy je: ŽIVOT JE POHYB, POHYB JE DOPRAVA, DOPRAVA JE ŽIVOT. Preto aj my sme stále v pohybe a už sa tešíme na ďalšie projekty a mestá v Európe, ktoré navštívime a spoznáme aj inak ako bežný turista.  

Miláno

Budapešť

Linz