Školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní

 pre zdravý životný štýl

 Ing. Miriam Durná

 

Konzultácie pre žiakov, rodičov a pedagógov po dohode.

Telefón:   055/727 70 18

Email:      durnamiriam615@gmail.com

zdravie

Starostlivosť o zdravie zahŕňa aktivity zamerané na udržanie zdravého tela, výkonnej psychiky a udržiavanie dobrých sociálnych vzťahov. Zlá životospráva môže byť príčinou únavy, náladovosti a nesústredenosti. Dodržiavanie zdravého životného štýlu zlepšuje celkový zdravotný stav a kvalitu života, predlžuje život a zlepšuje vzťahy.

Ciele činností školskej koordinátorky:

  • realizovať aktivity a programy na podporu  zdravého životného štýlu v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Ligou za duševné zdravie, Ligou proti rakovine a s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva
  • získavať námety z metodík Európskej siete škôl podporujúcich zdravie na webovej stránke www.schools-for-health.eu  
  • spolupracovať so Združením informačných a poradenských centier mladých

Aktivity školskej koordinátorky:

  • poskytovanie preventívnych konzultácií žiakom
  • spolupráca s organizáciami pri príprave edukačných aktivít
  • príprava Dňa zdravia a bezpečnosti na SPŠD KE