SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice síce nedisponuje vlastným ubytovacím zariadením, ale v každom školskom roku majú naši študenti možnosť vybrať si z množstva stredoškolských internátov v Košiciach.

K dispozícii je ubytovanie v týchto stredoškolských internátoch: 

 

 1. Školský internát SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, 040 01 Košice – len pre chlapcov

https://www.spseke.sk/internat/

 

2. Školský internát pri Hotelovej akadémii, Južná trieda 10, 040 01 Košice

https://hotelovake.edupage.org/a/skolsky-internat

 

3. Školský internát, Medická 2, 040 01 Košice

https://www.simedke.sk/index.php

 

4. Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice – len pre dievčatá

https://www.sipovke.sk/index.php

 

5. Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice

https://siagarbana.sk/

 

6. Školský internát Strednej športovej školy, Trieda SNP 104, 040 11 Košice

https://sportgymke.edupage.org/a/skolsky-internat

 

7. Školský internát SOŠ železničná, Palackého 14, 040 01 Košice

https://soszke.edupage.org/about/?subpage=17

Internáty sú zoradené podľa vzdialenosti od školy (od najbližšieho 1 po najvzdialenejší 7).

Každý internát poskytuje žiakom cenovo dostupné ubytovanie, stravu, podmienky na štúdium, relax a zábavu. Žiakom ponúkame možnosť obedovať aj v Školskej jedálni SPŠ dopravnej v Košiciach. 

Poloha  jednotlivých internátov má dobrú dostupnosť na mestskú hromadnú dopravu.

Informácia pre  prijatých žiakov  ktorí žiadajú ubytovanie na internátoch :

k písomnej Žiadosti o prijatie do školského internátu (pozri na webovej stránke príslušného internátu) alebo stiahni tu: Zápisný lístok na internát7