Súvislá odborná prax

V školskom roku 2023/2024 je termín pre súvislú odbornú prax v dňoch od 20.  do 30. mája 2024

Súvislá odborná prax je v zmysle Školského vzdelávacieho programu súčasťou vyučovacieho procesu vo všetkých odboroch školy. Na pracoviskách si žiaci prakticky overujú vedomosti získané na teoretickom vyučovaní, získavajú nové zručnosti a pracovné návyky v podmienkach reálnej činnosti firmy. Zameraním praxe je rozšírenie teoretických vedomostí a praktických zručností z odborných predmetov.

Absolvovanie súvislej prevádzkovej praxe je povinné pre všetkých žiakov 2. a 3. ročníka SPŠD v Košiciach.

Žiaci si miesto výkonu praxe zabezpečujú samostatne alebo po dohode v spolupráci so školou.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Pokyny pre súvislú prax

Obsahová náplň súvislej praxe

Zásady BOZP

Výkaz súvislej praxe
Ind. dohoda súvislá prax