Súvislá odborná prax

V školskom roku 2020/2021 je termín pre súvislú odbornú prax v dňoch od 17. mája 2021 do 28. mája 2021

Súvislá odborná prax je v zmysle Školského vzdelávacieho programu súčasťou vyučovacieho procesu vo všetkých odboroch školy. Na pracoviskách si žiaci prakticky overujú vedomosti získané na teoretickom vyučovaní, získavajú nové zručnosti a pracovné návyky v podmienkach reálnej činnosti firmy. Zameraním praxe je rozšírenie teoretických vedomostí a praktických zručností z odborných predmetov.

Absolvovanie súvislej prevádzkovej praxe je povinné pre všetkých žiakov 2. a 3. ročníka SPŠD v Košiciach.

Žiaci si miesto výkonu praxe zabezpečujú samostatne alebo po dohode v spolupráci so školou.

Dokumenty na stiahnutie:

Podrobné pokyny