Vyplnené a podpísané tlačivo je možné doručiť osobne resp. mailom na adresu školy spsdke@spsdopravnake.sk.
Pri vypĺňaní žiadosti venujte pozornosť uvedeniu správnych údajov: školský rok resp. obdobie, za ktoré žiadate vydať príslušný doklad, trieda, názov odboru, dátum narodenia, rodné priezvisko. Správne zadané údaje urýchlia vydanie tlačiva.
Na vybavenie Vašej žiadosti máme lehotu 30 dní.

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o vydanie potvrdenia

Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia