Vyhodnotenie súťaže Objav Pedas-Zelená doprava

Posledný týždeň školského roka naši študenti trávia zmysluplne. 26.6.2024 sa 23 študentov zúčastnilo vyhodnotenia súťaže Objav Pedas-Zelená doprava. Naši študenti sa do tejto súťaže zapojili a pripravili vlastné projekty. Na slávnostné vyhodnotenie sme cestovali na Žilinskú univerzitu. Medzi 10 ocenenými projektmi bol aj projekt nášho […]

Konferencia iMPULZ

AKO ZOSTAŤ ČLOVEKOM V STOROČÍ ZMENY? Aj naši učitelia sa aktívne zúčastnili celoslovenskej konferencie o budúcnosti vzdelávania, ktorej aktuálna téma je často skloňovaná nie len učiteľmi, žiakmi, ale aj verejnosťou. Prednášky, diskusie a workshopy boli úžasné, podnetné a dali aj našim učiteľom IMPULZ.

Výstava Študuj dopravu v Bratislave

1. júna sa žiaci Štrauch a Matulík zúčastnili výstavy Študuj dopravu v Bratislave. V priestoroch múzea dopravy prezentovali trenažér lokomotívy. Úspešne reprezentovali SPŠD Košice, získali veľkú pozornosť návštevníkov výstavy.

ZBER POUŽITÝCH BATÉRIÍ S RECYKLOHRAMI

Ako už tradične koncom každého školského roka vyzývame žiakov a učiteľov našej školy, ktorí zbierali doma použité batérie, aby to čo vyzbierali doniesli do 21.6.               do kabinetu č.205 Ing. Erikovi Lazárovi a zapojili sa tak do zbierky s RECYKLOHRAMI. Trieda, alebo  jednotlivci, ktorí donesú najviac batérií budú  odmenení […]

Dobrovoľnícka činnosť na Obišovskom hrade

          Naši prváci strávili príjemný deň dobrovoľníckou činnosťou, ktorá bola zameraná na záchranu kultúrnej pamiatky. Upravovali okolie, terén a skaly v okolí Obišovského hradu. Čas si spríjemnili aj opekačkou a mali možnosť si vyskúšať lukostreľbu, razenie mincí a vyrobiť kožený náramok.

Rušňoparáda

V dňoch 25.-26.05.2024 sa v priestoroch rušňového depa Košice konala akcia Rušňoparáda, na ktorej  ŽSR pripravili zaujímavé atrakcie pre deti a ich rodičov a širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o železničnú dopravu. Na podujatí sme sa pod záštitou Ministerstva dopravy SR zúčastnili aj my ako SPŠ dopravná v Košiciach, kde je […]

Girl´s Day

25. apríla 2024 sme sa zapojili do podujatia Girl´s Day – Medzinárodného dňa žien a dievčat v IT a navštívili sme firmu VSE Holding a.s., kde bol pre nás pripravený program a dievčatá sa dozvedeli, ako fungujú najnovšie inovatívne IT technológie v prostredí energetiky. Dievčatá sa zapojili […]

Súťaž vodíkových RC modelov

2. a 3. mája sa žiaci z III.T – Papcun, Molčan, Kučera, Kolibár  zúčastnili súťaže vodíkových RC modelov v Bratislave. S vlastnoručne upraveným pretekárskym autíčkom sa kvalifikovali do celoslovenského finále. V rámci celého Slovenska obsadili 8. miesto.

CAR Challenge

Súťaž CAR Challenge. 26. apríla sa súťaže zúčastnili 2 žiaci z II.T – Leo Gergely a Thomas Imling. V konkurencii 15 súťažiacich postúpili do 7 členného finále. Obsadili 4. miesto. K úspešnému postupu do finále im srdečne blahoželáme.

Celoslovenské kolo SOČ

Na Celoslovenskom kole SOČ v Nitre reprezentovali našu školu štyria žiaci s tromi prácami: Max Matulík, Dávid Bednarčík, Martin Fabrici a Dávid Klein (všetci zo IV.E) Už ich postup do Celoslovenského kola, medzi najlepších študentov Slovenských stredných škôl bol veľkým úspechom. Martin Fabrici dokonca vystúpil […]

FOUNDERS CHALLENGE

FOUNDERS CHALLENGE   Naši študenti sa zviditeľnili aj v oblasti podnikania.  Zapojili sa do súťaže Fouders CHallenge a 7 tímov z tried III. T a III. E bolo vybratých medzi 49 najlepších tímov v kraji. Odštartovali svoj prípravný týždeň pod dohľadom lektorov z Inovačného centra Košického kraja. Teraz už len […]

Súťaž Technická myšlienka roka

Dňa 16.4.2024 na Žilinskej univerzite naši dvaja žiaci Max Matulík a Dávid Bednarčík zo IV.E  v súťaži  Technická myšlienka roka  získali Cenu rektora FEIT. Za výbornú reprezentáciu im ďakujeme a blahoželáme k úspechu.

Krajské kolo súťaže ENERSOL

Krajské kolo súťaže ENERSOL.SK sa konalo 21.3.2024. V krajskom kole sme boli ako škola veľmi úspešní. Do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v dňoch 8. až 10. apríla 2024 postúpili: z prvého miesta: Viliam Fekete a Lukáš Devald, z druhého miesta: Šimon Šimko, Patrik Šintaj […]

Konferencia Batériové technológie na Slovensku

Vďaka p. Hantákovi zo Slovenskej cestnej spoločnosti sme mali možnosť sa zúčastniť konferencie Batériové technológie na Slovensku, ktorú organizoval 14.3.2024 v Košiciach Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Ďakujeme za možnosť vypočuť si odborníkov v tejto oblasti aj p. riaditeľovi ZSVTS prof  Ing. Dušanovi Petrášovi, PhD.,   (na fotografii s našimi […]

Zenit v elektronike

Zenit ( „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť„ ) je súťaž zameraná na elektroniku, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike. V krajskom kole nás reprezentovali z I.E Šimon […]

Celoslovenská konferencia „Mladá nádej Slovenskej vedy“

V dňoch 5. až 7. decembra 2023 sa náš študent Kristián Cichý so svojim projektom „Požiar elektromobilu v tuneli“, aktívne zúčastnil Celoslovenskej konferencie „Mladá nádej Slovenskej vedy“ na zámku v Smoleniciach. Ako jeden z piatich reprezentantov Košického kraja vystúpil pred poprednými vedcami SAV, s ktorými diskutoval […]

Edukačné podujatie

Dňa 14.11.2023 sa našej škole uskutočnilo edukačné podujatie pre žiakov prvých ročníkov v spolupráci s OR  PZ s npor. Ing. Glovčíkovou  na tému- Psychotropné látky, drogy a drogové závislosti.  Žiaci sa na nej dozvedeli pravdivé  fakty o škodlivosti daných látok, bola im priblížená trestnoprávna zodpovednosť a celá prednáška bola  doplnená zaujímavými ukážkami.

Odovzdávanie cien ku Dňu študentstva

Deň študentstva si Košický samosprávny kraj aj tento rok pripomenul symbolicky – oceňovaním výnimočných stredoškolákov. Hodnotením komisie tento rok prešlo vyše 50 návrhov na ocenených jednotlivcov aj kolektívov zo všetkých stredných škôl v Košickom kraji. Spolu 25 plakiet im bude pripomínať, že župa ich neprehliadla […]

Krajské kolo ZENIT v strojárstve

Krajské kolo ZENIT v strojárstve     Dňa 29. novembra 2023 sa žiaci III.T triedy Adam Kolibár, Michael Papcun. zúčastnili krajského kola ZENIT v strojárstve. Súťažili v kategórii ručné spracovanie kovov. V konkurencii množstva ostatných súťažiacich sa umiestnili v prvej desiatke.