VOĽBY DO ŠKOLSKÉHO PARLAMENTURada školy vyhlasuje voľby do Školského parlamentu

Termín : 12. máj 2022 so začiatkom o 08:45 hodine.

Žiadosť o prijatie do Školského parlamentu podávajú uchádzači o členstvo – podľa prílohy správy na edupage, predsedníčke Rady školy Ing. Kentošovej elektronicky prostredníctvom edupage, alebo osobne v kabinete č.311 v termíne do 11. mája 2022 do 9,30 hod


Všetky informácie nájdete v správe na edupage zo dňa 6.5.2022, alebo osobne, príp. správou u Ing. Kentošovej v kabinete č.311.