Vianočná elektrikárska olympiáda

Vianočná elektrikárska olympiáda   Dňa 20.12.2022 sa uskutočnila Vianočná elektrikárska olympiáda. Zúčastnili sa jej tímy zo všetkých tried odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, ktoré reprezentovali  svoje triedy. Vianočnú atmosféru dopĺňali zaujímavé úlohy a odmena bola pripravená pre všetkých. Výsledky:       1.miesto:ELITA(IV.E) 2.miesto: Buliky trakčáre(III.E) 3.miesto: Profíci(I.E) 4.miesto:Domáci(II.E)

Zenit v elektronike

Dňa 24.11.2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Našu školu vzorne reprezentovali naši elektrikári: Kristián Cichý a Max Matulík z III.E a Jozef Jurek a Matej Hladký z II.E.