AKO ZOSTAŤ ČLOVEKOM V STOROČÍ ZMENY?

 

Aj naši učitelia sa aktívne zúčastnili celoslovenskej konferencie o budúcnosti vzdelávania, ktorej aktuálna téma je často skloňovaná nie len učiteľmi, žiakmi, ale aj verejnosťou.

Prednášky, diskusie a workshopy boli úžasné, podnetné a dali aj našim učiteľom IMPULZ.