Slovo premieňa myšlienku na skutočnosť, aby sa dala počuť, čítať i zažiť.

Slovo má váhu. Tá sa síce nedá merať, ale slovo sa dá zakúsiť. Slovo oživuje. Preto sa mu má venovať primeraná pozornosť a prikladať veľká vážnosť.

Slovo hľadá svojho adresáta. Prešmykne sa mozgovými kanálmi a dosadne na um. Adresát slovo rýchlo dešifruje a pochopí, že ho niekto má rád. Slovo sa nenápadne vmieša medzi ľudí, do ich udalostí. Začína hýbať životom.

A my sa tešíme, lebo vieme použiť dobré slovo o našich žiakoch, našich učiteľoch a našej škole.

Napísali o nás…

čítaj viac:  Kedysi kasárne, dnes škola

čítaj viac:  Bola prvou strednou školou v Košickom kraji, ktorá získala 3D tlačiareň. V súčasnosti má dve takéto zariadenia. Cenným je aj železničný simulátor s pultom elektrického rušňa radu 363.

čítaj viac:  Študent naprogramoval kópiu trate pre budúcich rušňovodičov

čítaj viac:  Deti sa s vláčikmi vyšantia na košickej dopravnej priemyslovke

čítaj viac:  S pohľadom upriameným na poklady zeme