Vianočná elektrikárska olympiáda

 

Dňa 20.12.2022 sa uskutočnila Vianočná elektrikárska olympiáda. Zúčastnili sa jej tímy zo všetkých tried odboru Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, ktoré reprezentovali  svoje triedy.

Vianočnú atmosféru dopĺňali zaujímavé úlohy a odmena bola pripravená pre všetkých.

Výsledky:       1.miesto:ELITA(IV.E)

                        2.miesto: Buliky trakčáre(III.E)

                        3.miesto: Profíci(I.E)

 

                        4.miesto:Domáci(II.E)