Obľúbená súťaž SUDOKU

 

Sa uskutočnila 11. 5. 2022. Zúčastnilo sa jej 28 žiakov prvého až tretieho ročníka.

Súťažili sme v dvoch kategóriách – ľahkej a stredne ťažkej.

 

Víťazmi sa stali:

 

V ľahkej kategórii

1.      Samuel Lacko I.D

2.      Martin Konč II.T

3.      Matúš Hejl I.T

 

V stredne ťažkej kategórii boli obsadené iba prvé dve miesta, ktoré získali:

1.      Vladimír Bonk III.D

2.      Samuel Molnár I.E

 

Víťazom blahoželáme!