Veľký úspech SPŠD

Naši reprezentanti Slavomír Slezák IV.E, so spoluautorom Michalom Kišeľákom z Evanjelického gymnázia J.A.Komenského získali ako víťazi jednu zo šiestich hlavných cien na FVaT Amavet a to postup na celosvetovú súťaž Vernadsky National Contest, Moskva, Rusko.

Vzorne nás reprezentoval aj Daniel Antalík, III.E

Sme hrdí na našich žiakov a všetkým reprezentantom blahoželáme.

Leave a Comment