Mladý elektronik

Naši dvaja druháci sa zúčastnia online súťaže Mladých elektronikov dňa 30. 11. 2020  pod vedením pani učiteľky Ing. H. Horniakovej.

Súťažiacim Tomášovi Hegedüšovi a Jakubovi Lukáčovi z II. E triedy držíme palce!

Aj ďalších žiakov potrebujeme na reprezentáciu školy dištančne. Ceníme si výkony všetkých našich študentov.

Leave a Comment