Technická myšlienka roka

Technická myšlienka roka TMR 2019 Aj v roku 2019 sme sa zúčastnili Technickej myšlienky roka 2019, kde za našu školu svoje výrobky predviedli naši študenti Patrik Rožnovjak a Tomáš Onuško. 24. apríla 2019 sa na Žilinskej univerzite uskutočnilo finálové kolo súťaže Technická myšlienka roka. Práce do tohto […]

Turnaj mladých fyzikov

Turnaj mladých fyzikov 2019 Šiesti žiaci II. E triedy Michal Oráč, Peter Miškovič, Branislav Olekšák, Matej Štelbaský, Slavomír Slezák a Jozef Znak  reprezentovali našu školu na Turnaji mladých fyzikov, ktorý organizuje Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Absolvovali sústredenie v Bratislave, riešili 17 zadaných úloh a […]

Pohár silnoprúdara

Pohár silnoprúdara 2019 Dňa 27. 02. 2019 sa naši dvaja žiaci zúčastnili súťaže o putovný pohár riaditeľa SOŠ Košice Šaca. Úspešne nás reprezentovali Jozef Ryška a Peter Schuster z III. E. Ich úlohou bola montáž stýkačovej reverzácie trojfázového asynchrónneho elektromotora so signalizáciou a s ovládaním tlačidlami z dvoch nezávislých miest.

ENERSOL

ENERSOL 2019 Žiaci našej školy sa zúčastnili krajského kola súťaže Enersol – SK, ktoré sa konalo 22. 03. 2019 na CVČ – RCM v Košiciach. Našu školu reprezentovalo šesť prác študentov: Jerguš Ševec (III. E), Gabriela Klimová (IV. P), Karol Kigler, Oliver Vaško a Martin Janitor (IV. E), Matej Štelbaský, […]

AVAMET

Festival vedy a techniky AMAVET 2019 Dňa 18. 10. 2019 sa v Prešove konalo krajské kolo súťažnej prehliadky AMAVET žiakov základných a stredných škôl Košického a Prešovského kraja. SPŠ dopravnú vzorne reprezentovalo 19 študentov s 11 projektmi z oblasti elektrotechniky a mechaniky, energie a transportu i environmentálnych vied. V celoslovenskom kole v Bratislave v dňoch 06. – […]

Robotický beattle

Robotický Battle 2019 Dňa 03. 06. 2019 sa zúčastnili žiaci II. E Adam Božek, Slavomír Slezák a Dominik Guľaša – Team dopravák – súťaže Robotický Battle v kategórii Racing organizovanej Gymnáziom Alejová a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach. V súťaži sme obsadili 8. miesto z 51 súťažiacich. 2018 Dňa 04. […]