Festival vedy a techniky AMAVET 2019

Dňa 18. 10. 2019 sa v Prešove konalo krajské kolo súťažnej prehliadky AMAVET žiakov základných a stredných škôl Košického a Prešovského kraja. SPŠ dopravnú vzorne reprezentovalo 19 študentov s 11 projektmi z oblasti elektrotechniky a mechaniky, energie a transportu i environmentálnych vied.

V celoslovenskom kole v Bratislave v dňoch 06. – 09. 11. 2019 spoločný projekt Slavomíra Slezáka z III. E SPŠ dopravnej a Michala Kašeľáka z Evanjelického gymnázia J. A. Komenského dosiahol veľký úspech. Chlapci získali za svoj projekt Funkčný trenažér pre rušňovodiča bude aj na KDHŽ“Cenu rektora Žilinskej univerzity v Žiline a okrem záujmu verejnosti aj veľa odporúčaní ako v projekte pokračovať.

AMAVET 2018

Na festivale sa zúčastnili napríklad aj študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach Jozef Ryška a Peter Schuster. Skonštruovali sme menič, ktorý mení jednosmerné napätie na striedavé a takisto ho aj zväčšuje. Potom tu máme druhý menič, ktorý následne mení frekvenciu a vie regulovať trojfázový a synchrónny motor. V praxi sa to využíva vo verejnej doprave,“ povedal Schuster s tým, že na projekte pracovali asi polroka.

Hodnotiaca komisia posunula z východného Slovenska do celoslovenského kola 34 projektov.

Výsledky krajského kola a postup do celoslovenského kola:

Spoločenské vedy:

1. miesto Dominik Durľák

2. miesto Matúš Dancák, Stanislav Cesnak

Energia a transport:

1. miesto Tomáš Onuško, Peter Káčer

2. miesto Peter Schuster, Jozef Ryška

Elektrina a mechanika:

1. miesto Adam Balogh, Patrik Rusnák

Celoslovenské kolo

V dňoch 07. 11. – 10. 11. 2018sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo súťažnej prehliadky Festivalu vedy a techniky AMAVET. Na tomto podujatí našu školu reprezentovalo9 študentov z tried IV. E a III. E s piatimi prácami:

  • Zváračka – Balogh, Rusnák,
  • Reálny riadiaci pult M152 – Onuško, Káčer,
  • Meniče – Schuster, Ryška,
  • Masmediálne techniky v živote mladého človeka – Durľák,
  • LED matica – Dancák a Cesnak.

Špeciálnu cenu vtechnických disciplínach od Google Slovakia, s. r. o., získali dve naše práce, ktorých autormi sú Adam Balogh, Tomáš Onuško, Patrik Rusnák a Peter Káčer. Za prácu soštudentmi bola ocenená aj naša kolegyňa Ing. Hoffmannová.

Dňa  23. 01. 2019 sa naši štyria študenti: Onuško, Káčer, Balogh a Rusnák, víťazi špeciálnej ceny na Festivale vedy a techniky AMAVET zúčastnili exkurzie v Google Slovakia, s. r. o., Bratislava. V slovenskej kancelárii „googlu“ nám predstavili spoločnosť, otestovali naše vedomosti z najnovších internetových služieb a zodpovedali zvedavé otázky. Mali sme možnosť spoznať známu spoločnosť zblízka.

Krajský festival vedy AMAVET 2017

Dňa 13. 10. 2017 sa naši žiaci zúčastnilikrajského kolaFestivalu vedy a techniky AMAVETv Prešove.

Do celoslovenského kola postúpili dve práce:

  1. Matúš Dancák a Jozef Ryška: Meteorologické prístroje
  2. Peter Schuster a Jozef Ryška: Objavy Nikolu Teslu stále aktuálne

Celoštátne finále súťaže AMAVET 2016

Počas Týždňa vedy a techniky v dňoch 10. – 12. 11. 2016 nás na celoslovenskom festivale vedy AMAVETúspešne reprezentovali Peter Schuster z II. E a Jozef Ryška z I. E triedy s projektom Robotika okolo nás v kategórii Elektrina a mechanika. Centrum vedeckých informácií ocenilo ich projekt sadou kníh Veda netradične.

Leave a Comment