MMM

Aj naša škola sa zúčastnila MMM

Na MMM 03. 10. 2021 sme sa v tomto roku  zúčastnili štafetového behu v zložení Ing. Frankovič Martin PhD.  a traja žiaci IV.D triedy Richard Karvanský, Richard Prokopič a Jakub Žubretovský. V celkovom hodnotení sme obsadili 23. miesto zo 147. V rámci prihlásených  23 stredných škôl sme sa umiestnili na 7. mieste. Našim súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

štartovné čísla
náš tím
výsledky tréningu