V mesiaci december sme zorganizovali súťaž v tvorbe posterov na tému ekologický dopravný prostriedok. Prác bolo 73 , takže uznáte že bolo ťažké vyberať tri najkrajšie práce.

Vybrali sme 8 najkrajších prác. Mená žiakov sú podľa poradia umiestnenia: Papcun I.T, Filčák III.E, Sakmárová I.P, Eliaš II.T, Berta II.T, Barati III.E, Ondič I.P, Matulík III.E.

 

 

Všetkým za účasť ďakujeme.