Kritéria na prijímacie konanie – aktualizované

Kritéria na prijímacie konanie našej školy budú uverejnené do 26.02.2021. Všetky dôležité informácie boli aktualizované v menu pre uchádzačov – prijímacie konanie.