Celoslovenské kolo SOČ sa konalo v dňoch 27. až 29. 4. 2022
na SOŠ ekonomiky, hotelierstva služieb Jána Andraščíka v Bardejove.

 

 

Našu školu úspešne reprezentoval  Timotej Šulík zo IV.E