Študentský parlament v spolupráci so žiakmi zapojenými do programu DofE spúšťa pre študentov SPŠ dopravnej

 od 19. 2. 2024 prevádzku posilňovne. Podrobnejšie info na letákoch pod textom.