ekonomicka-olympiada

Náš už bývalý žiak Jakub Žubertovský sa umiestnil so svojou prácou           na 3. mieste v súťaži o najlepšie študentské práce, ktoré vyhlasuje           Zväz logistiky a zasielateľstva SR. 

Blahoželáme.