Deň študentstva si Košický samosprávny kraj aj tento rok pripomenul symbolicky – oceňovaním výnimočných stredoškolákov. Hodnotením komisie tento rok prešlo vyše 50 návrhov na ocenených jednotlivcov aj kolektívov zo všetkých stredných škôl v Košickom kraji.

Spolu 25 plakiet im bude pripomínať, že župa ich neprehliadla na stupňoch víťazov v športových turnajoch, oceňuje ich angažovanosť na poli dobrovoľníckom, oceňuje mimoriadne úspechy na vedomostných súťažiach a vníma aj ich participáciu vo verejnom živote. Ocenenie si v utorok 21. novembra v priestoroch Východoslovenského múzea prevzalo 18 jednotlivcov a 7 kolektívov.

Medzi ocenenými bol aj náš študent Kristián Cichý zo IV. E triedy.