Dňa 20. 4. 2023 sa na našej škole uskutočnili pre žiakov 3. ročníka prednášky BECEP – Bezpečnosť cestnej premávky. Žiaci si vypočuli prednášky od zástupcov policajného zboru a dobrovoľníkov z červeného kríža, kde sa dozvedeli o najčastejších priestupkoch mladých vodičov a nutnosti dodržiavania pravidiel cestnej premávky, a o základoch prvej pomoci pri dopravných nehodách

Po prednáškach si mohli vyskúšať okuliare simulujúce stav vodiča po užití alkoholu a počas únavy. Taktiež si mohli vyskúšať simulátor nárazu v rýchlosti 30 km/h.“