Podrobnejšie informácie v priložených brožúrach odboru prevencie kriminality MV SR (klikni na obrázky).