Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky  v spolupráci s Leteckou fakultou TUKE organizovali dňa   2. 5. 2023 podujatie s názvom „Študuj dopravu“.  Naša škola využila možnosť prezentácie sa na tejto akcii a naši žiaci sa aktívne zapojili do rôznych súťaží.