Preventívne prednášky

V spolupráci s Oddelením prevencie kriminality sme zorganizovali prednášky pre žiakov prvých ročníkov na témy- Šikana, kyberšikana a Nenávistné prejavy.  Sú to nežiadúce javy, s ktorými sa často stretávame v spoločnosti, a tak je nutné vedieť, ako sa proti nim brániť. Ďakujeme pani JUDr. Kataríne Frimerovej a Mgr. Bc.  Nikole Šimčovej  za […]

Študuj dopravu

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky  v spolupráci s Leteckou fakultou TUKE organizovali dňa   2. 5. 2023 podujatie s názvom „Študuj dopravu“.  Naša škola využila možnosť prezentácie sa na tejto akcii a naši žiaci sa aktívne zapojili do rôznych súťaží.