V spolupráci s Oddelením prevencie kriminality sme zorganizovali prednášky pre žiakov prvých ročníkov na témy- Šikana, kyberšikanaNenávistné prejavy.  Sú to nežiadúce javy, s ktorými sa často stretávame v spoločnosti, a tak je nutné vedieť, ako sa proti nim brániť. Ďakujeme pani JUDr. Kataríne FrimerovejMgr. Bc.  Nikole Šimčovej  za veľmi zaujímavé a prínosné  prednášky  na dané témy a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.