Opäť je tu zberová súťaž

SMS – STARÝ MOBIL SEM

V rámci programu RECYKLOHRY, ktorého členom je aj naša škola, prebieha ako už každoročne v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko súťaž v zbere starých mobilov.

 

Trieda, alebo jednotlivci, ktorí donesú najviac starých mobilov budú odmenení !!!

 

Termín
súťaže: od 3. do 17. októbra 2022 !!!

STARÉ MOBILY bez batérie doneste do kabinetu 

č. 205 Ing. Erikovi LAZÁROVI