Medzinárodnám cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.

 

Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku:www.dofe.sk
Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu:
www.intaward.org

 

 

Program DofE na SPŠD

 

 

Sme veľmi radi, že aj naša škola sa tento školský rok zapojila do projektu DofE- Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Hľadáme študentov, ktorí sa k nám pripoja a rozšíria komunitu mladých šikovných ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať a neustále sa zlepšovať. Ak k takým patríš, tak čakáme naT eba.

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:


• Ing. Durná Miriam (kabinet 313  – 2. poschodie)

 Ing. Veľasová Martina (kabinet 212 – 1. poschodie)