Triedne aktívy Združenia rodičov školy

Vážení rodičia, dňa 07.09.2022 o 16.30 hod. sa uskutočnia triedne aktívy Združenia rodičov školy. Rodičia žiakov z jednotlivých tried budú mať stretnutie s triednym učiteľom vo svojej kmeňovej triede. Stretnutie zástupcov rodičov jednotlivých tried sa uskutoční 07.09.2022 o 16.00 hod. v zborovni školy.   ​​​​​​Tešíme […]