Naši prváci strávili príjemný deň dobrovoľníckou činnosťou, ktorá bola zameraná na záchranu kultúrnej pamiatky. Upravovali okolie, terén a skaly v okolí Obišovského hradu. Čas si spríjemnili aj opekačkou a mali možnosť si vyskúšať lukostreľbu, razenie mincí a vyrobiť kožený náramok.