výstava robotov

8.októbra časť žiakov III. T triedy s Ing. Badurovou navštívili výstavu robotov. Nakoľko vo svojom odbore majú prehľad o technológiách , spracovaní kovov, zaujímajú sa o konštrukciu jednotlivých celkov, práve táto výstava ich zaujala. Mohli si pozrieť ako jednotlivé súčiastky do seba zapadajú a dokážu vytvoriť jeden zaujímavý celok. Nevideli v týchto dielach iba robotov z filmov, ale zaujalo ich hlavne konštrukčné prevedenie robota.
Práve na tejto výstave sa stretli aj s recykláciou starých súčiastok , kovových materiálov a odpadu z ktorých boli skonštruované jednotlivé roboty.
Zistili , že aj takýmto spôsobom vieme recyklovať.

výstava robotov  výstava robotov