finančná olympiáda

Žiaci SPŠD v mesiaci November sa zúčastnia 10. ročníka finančno-vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. Študenti stredných škôl budú mať aj tento rok šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote.

Pre troch najúspešnejších riešiteľov , ich pedagógov aj školy sú i v tomto roku pripravené atraktívne ceny.

Pri príležitosti tohto okrúhleho ročníka je pripravená aj EXTRA výhra pre všetkých 20 finalistov – týždenná platená stáž, počas ktorej si na vlastnej koži vyskúšajú aplikáciu poznatkov v praxi.

Súťaž pozostáva z troch kôl. Prvé dve kolá prebehnú formou online testu, počas ktorého môžu študenti využívať akékoľvek dostupné pomôcky. Finálové kolo bude prezenčné, 20 najúspešnejších riešiteľov si vo finálovom kole zmeria svoje finančné vedomosti v priestoroch Nadácie PARTNERS. V samostatnom finále sa už študenti budú musieť spoľahnúť výhradne na svoje vedomosti.
Do súťaže bude zaradený každý študent strednej školy a príslušného ročníka, ktorý na webovej stránke www.financnaolympiada.sk vyplní test a následne sa zaregistruje prostredníctvom online formulára.

Študentom prajeme veľa šťastia pri vyplňovaní testu a úspešný postup do ďalších kôl.

Ing. Ján Lipták gestor finančnej gramotnosti