Amavet logo

dňa  22.10.2021   už  24. krajský ročník  festivalu vedy a techniky  AMAVET.  Naša škola sa zúčastňuje tejto súťaže každoročne a tento rok ju budú reprezentovať  títo žiaci:
Asociácia pre mládež, vedu a techniku  organizovala 22.10.2021 Východoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky Amavet pre Košický a Prešovský kraj.

 

Našu školu vzorne reprezentovali naši študenti s projektmi, najmä z oblasti dopravy, energie a transportu:

 

IV.P: Orsolya Nagy: Ako závisí od budúcej výpravkyne bezpečnosť železničnej prevádzky

IV.P: Marek Roman: Cestujme spolu vlakom nielen počas Európskeho roku železníc 2021

IV.P: Zuzana Rychnavská: BOZP v dopravnom podniku

IV.P: Dávid Vitéz, Anna Halušková Riadenie vozidla
IV.E: Daniel Antalík: Ako môže byť prevádzka železnice ekologickejšia?

IV.E: Patrik Feke, Rastislav Takács Ako správne čítať nové energetické štítky
II.P: Adrián Mitro, Adriána Tiszová, Zabezpečovacie a oznamovacie zariadenie v železničnej doprave

II.P: Maroš Varga, Ross Thomson: Elektromobily vs naftové autá
III.PA: Michaela Tomašurova: Názov projektu: Mosty

 

 

Do celoslovenského kola postúpil Daniel Antalík zo IV.E s projektom „Ako môže byť prevádzka železnice ekologickejšia“.

Svoj projekt doplnil vyrobeným modelom reálneho funkčného rušňa.

 

Srdečne mu blahoželáme.

 

Súťažné práce:

Vítez-Halušková prezentácia