finančná olympiáda

Finančná olympiáda – november 2021

Žiaci SPŠD v mesiaci November sa zúčastnia 10. ročníka finančno-vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. Študenti stredných škôl budú mať aj tento rok šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote. Pre troch najúspešnejších riešiteľov , ich […]