Ďalšia skvelá exkurzia v depe.

Návštívili sme servisné haly pre elektrickú a dieselovú trakciu, kde sme videli mnoho zaujímavých rušňov a prístrojov na ich údržbu.

Za sprevádzanie a odborný výklad počas exkurzie ďakujeme vedúcemu pracoviska RD Košice p. Ing. Miroslavovi Belayovi.