Vďaka p. Hantákovi zo Slovenskej cestnej spoločnosti sme mali možnosť sa zúčastniť konferencie Batériové technológie na Slovensku, ktorú organizoval 14.3.2024 v Košiciach Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Ďakujeme za možnosť vypočuť si odborníkov v tejto oblasti aj p. riaditeľovi ZSVTS prof  Ing. Dušanovi Petrášovi, PhD.,   (na fotografii s našimi žiakmi).

Všetky prednášky boli pre žiakov veľmi podnetné a určite ich budú motivovať v ďalších mimoškolských aktivitách.